Polityka prywatności

Oświadczenie firmy CEWE Sp. z o.o. o ochronie danych osobowych

Ochrona Państwa danych osobowych ma dla CEWE Sp. z o.o. (dalej Drukarnia Cewe) najwyższy priorytet. Poniżej zawarte są informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi.

I. Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
Mogą Państwo odwiedzać naszą stronę internetową bez podawania swoich danych osobowych. Zapisujemy jedynie dane dostępu bez informacji dot. osób, takie jak nazwa dostawcy usług internetowych, stronę z której nastąpiło wejście na naszą stronę lub nazwę żądanego pliku. Niniejsze dane zostaną zweryfikowane jedynie pod kątem uatrakcyjnienia naszej oferty i nie pozwalają na odniesienie do Państwa osoby.
Dane osobowe pobierane są tylko wtedy, gdy podane zostaną w trakcie zamawiania produktów, otwierania konta klienta, tworzenia oferty lub przy rejestracji celem otrzymywania naszego newslettera, jak i dobrowolnie w ramach kontaktów z Działem Obsługi Klienta. Przekazane przez Państwa dane — bez uzyskania specjalnej zgody – używamy wyłącznie w celu wypełnienia i realizacji celu bezpośrednio związanego z konkretnym pobraniem danych, np. konsultacja po sprawdzeniu danych, wysyłka, przelew zwrotny Wszystkie dane podajecie Państwo dobrowolnie.
Przy rejestracji do newslettera Państwa nazwisko i adres mailowy zostaną za Państwa zgodą wykorzystane do własnych celów reklamowych Drukarnia Cewe, w szczególności do wysyłania informacji handlowych przez Drukarnia Cewe do Państwa drogą elektroniczną, w tym newslettera. Opcja ta jest aktywna do momentu wyrejestrowania się z usługi newsletter, co jest możliwe w każdej chwili.
Podczas wszelkich procesów przetwarzania danych (np. pobieranie, przetwarzanie i przekazywanie) postępujemy według przepisów prawnych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

II. Przekazywanie danych osobowych
Przekazywanie Państwa danych odbywa się tylko w stopniu koniecznym do realizacji powierzonego zadania. Dotyczy to w szczególności realizacji zamówienia, otwarcia konta klienta, stworzenia oferty lub świadczenia zleconych usług (np. newsletter, wstrzymanie zamówienia). W ramach tych usług powierzone przez Państwa dane zostaną przekazane w odpowiednim zakresie współpracującym z nami usługodawcom, którzy również podlegają przepisom dotyczącym ochrony danych osobowych.
Są to przede wszystkim przedsiębiorstwa transportowe, instytucje kredytowe, instytucje rozliczeniowe i nasi dostawcy.
Dalsze przekazywanie danych osobom trzecim w celach marketingowych innych firm, nie ma miejsca, z zastrzeżeniem punktów IVa, IVb i V (poniżej). Realizacja ofert partnerskich, które można znaleźć na naszych stronach internetowych odbywa się bezpośrednio przez tychże partnerów i wyłącznie jeśli zechcecie Państwo skorzystać z tych ofert.

III. Wykorzystanie plików cookie
Aby mogli Państwo składać zamówienia w naszym sklepie internetowym, przy otwieraniu określonych stron internetowych zakładany jest tzw. długoterminowy plik cookie. Jest to mały plik tekstowy, który na stałe pozostaje w komputerze. Niniejszy plik służy wyłącznie do tego, by można było korzystać z poszczególnych aplikacji, np. naszego systemu kosza zakupowego.
Większość przeglądarek standardowo już akceptuje pliki cookie. W ustawieniach zabezpieczeń można niezależnie od siebie dopuszczać lub blokować tymczasowe i trwale zapisane pliki cookie. Jeżeli pliki cookie zostaną dezaktywowane, istnieje zagrożenie, że niektóre funkcjonalności na naszej stronie internetowej będą niedostępne, a niektóre strony internetowe będą wyświetlane nieprawidłowo. Bez Państwa wyraźnej zgody nie będziemy kojarzyć danych zapisanych w naszych plikach cookie z Państwa danymi osobowymi.
Pliki cookie nie powodują żadnych szkód w Państwa komputerze i nie zawierają wirusów.

IVa. Wykorzystanie Econda
W celu przyjaznej dla użytkownika budowy niniejszej strony internetowej jak i jej optymalizacji, pobierane i zapisywane są anonimowe dane utworzone za pomocą rozwiązań i technologii firmy encoda GmbH oraz tworzone na ich podstawie profile użytkowe na bazie pseudonimów. W tym celu mogą zostać użyte pliki cookie, które umożliwią ponowne rozpoznanie danej przeglądarki. Bez wyraźnej zgody odwiedzającego, profile użytkowe nie mogą być zestawione (skojarzone) z danymi dotyczącymi danego pseudonimu. W szczególności adresy IP stają się bezpośrednio po wejściu niewidoczne, dzięki czemu nie ma możliwości przyporządkowania profilu użytkownika do adresu IP. Odwiedzający niniejszą stronę internetową mogą w każdej chwili pod tym linkiem http://www.econda.de/econda/datenschutz/widerruf-datenspeicherung.html wyrazić odmowę wobec takiego pobierania i zapisywania danych.

IVb. Wykorzystanie Google Analytics
Niniejsza strona internetowa używa Google Analytics, czyli usługi analizowania sieci udostępnianej przez firmę Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. cookies, czyli plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę użytkowania przez Państwa strony internetowej. Utworzone przez plik cookie informacje dot. użytkowania tej strony internetowej zostają z reguły przesłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimowego IP na niniejszej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie skrócony w obrębie państw należących do Unii Europejskiej lub w innych krajach, które podpisały porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych wypadkach adres IP jest wysyłany w całości do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej Google użyje tych informacji celem weryfikacji Państwa sposobu korzystania ze strony, jak i tworzenia raportów aktywności strony oraz w celu świadczenia innych związanych z użytkowaniem strony internetowej i Internetu usług na rzecz administratora strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Gogle Analytics nie będzie kojarzony z innymi danymi Google. Można zapobiec zapisywaniu plików cookie stosując odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce; chcemy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku być może nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z wszystkich funkcji niniejszej strony. Poza tym mają Państwo możliwość zablokowania pobierania przez Google danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej, tworzonych przez plik cookie (wraz z adresem IP), jak i zapobiec przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

V. Wykorzystanie wtyczek typu Facebook Social Plugins
Niniejsza strona internetowa korzysta z tzw. Social Plugins („Wtyczek“) społecznościowej sieci Facebook, administrowanej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wtyczki te są oznaczone logiem Facebook lub opisem „Społecznościowa wtyczka Facebooka” względnie „Facebook Social Plugin”. Podgląd wszystkich wtyczek Facebook i ich wyglądu znajdą Państwo pod adresem: http://developers.facebook.com/plugins.
Jeżeli otworzą Państwo którąś z naszych stron internetowych, zawierających takową wtyczkę, Państwa przeglądarka stworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki zostanie przekazana przez Facebook bezpośrednio do Państwa przeglądarki, a stamtąd włączona do wyświetlanej strony internetowej.
Dzięki włączeniu wtyczek Facebook otrzymuje informację, że Państwa przeglądarka otwarła odpowiednią naszą stronę nawet, jeżeli nie posiadają Państwo konta na Facebooku lub nie jesteście akurat na nim zalogowani. Ta informacja (wraz z adresem IP) zostanie przekazana przez Państwa przeglądarkę do serwera Facebooka w USA i tam zapisana.
Jeżeli jesteście Państwo zalogowani na Facebooku, potrafi on przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa konta na Facebooku. W razie interakcji ze wtyczką, np. po naciśnięciu przycisku „Lubię to“ lub dodaniu komentarza, odpowiednia informacja zostanie także przesłana bezpośrednio na serwer Facebooka i tam zapisana. Informacje dodatkowo zostaną opublikowane na Facebooku i pokazane Państwa znajomym z Facebooka.
Facebook może użyć tych informacji w celach reklamowych, do badania rynku lub celem tworzenia dostosowanych do potrzeb rynku stron Facebooka. W tym celu Facebook tworzy profile użytkowania, zainteresowania i związków, aby móc np. oszacować Państwa użytkowanie naszych stron pod kątem wyświetlanych Państwu na Facebooku reklam, informować innych użytkownikach Facebooka o Państwa aktywności na naszych stronach oraz celem świadczenia innych usług związanych z użytkowaniem Facebooka.
Jeżeli nie życzą sobie Państwo, by Facebook przyporządkowywał dane zebrane na naszych stronach do Państwa konta na Facebooku, należy wylogować się ze swojego konta na Facebooku przed wejściem na naszą stronę.
Cel i zakres pobierania danych, ich dalsze przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Facebook, jak i związane z tym Państwa prawa i możliwości ustawień związane z ochroną sfery prywatnej, prosimy pobrać ze wskazówek Facebooka dotyczących ochrony danych: http://www.facebook.com/policy.php.

VI. Wykorzystanie wtyczek sieciowych
Na określonych stronach internetowych pozostawiamy w Państwa komputerze tak zwaną wtyczkę sieciową. Dzięki temu możemy rozpoznać Państwa komputer, jeżeli zostaną w nim ponownie wyświetlone nasze strony internetowe, albo stwierdzić, jak akcje reklamowe docierają do użytkowników. Dane te są anonimowe i nie są łączone z osobistymi danymi na komputerze użytkownika lub z bazą danych. Celem uniknięcia tychże wtyczek sieciowych na naszych stronach, można zastosować narzędzia takie jak np. webwasher lub bugnosys.
Bez Państwa wyraźnej zgody nie użyjemy niniejszych wtyczek w celu niezauważalnego:
gromadzenia osobistych danych lub;
przekazywania takich danych innym podmiotom czy platformom marketingowym.

VII. Bezpieczeństwo danych
Zabezpieczamy naszą stronę internetową jak i pozostałe systemy za pośrednictwem technicznych i organizacyjnych środków przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem Państwa danych przez osoby nieupoważnione. Dostęp do Państwa konta klienta jest możliwy jedynie po podaniu osobistego hasła. Swoje informacje związane z dostępem należy traktować zawsze poufnie, a okno przeglądarki zamykać po zakończeniu komunikacji z nami, w szczególności, jeżeli z komputera korzystają również inne osoby.

VIII. Prawo do informacji
Według ustawy o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o swoich zapisanych danych, jak i ewentualnie do poprawiania, blokowania lub usuwania tychże danych. Mają Państwo możliwość dostępu do swoich danych osobowych, darmowego ich wyszukiwania, jak i zlecenia zmiany lub usunięcia zapisanych u nas przez Państwo danych. Prosimy skontaktować się w tej sprawie z naszym Działem Obsługi Klienta na stronie [email protected] lub telefonicznie pod numerem bezpłatnej infolinii.

IX. Odwołanie zgody
Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przesyłanie naszych informacji handlowych do Państwa drogą elektroniczną (np. na przesyłanie newslettera), chcemy zwrócić uwagę, że mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę z mocą na przyszłość. Telefonicznie, pisemnie lub w nieformalnym mailu, bez generowania dodatkowych kosztów, poza opłatami za połączenie zgodnie z podstawową taryfą. Za pośrednictwem tychże mediów mogą Państwo również uzyskać informacje, jakich zgód Państwo nam udzielili.

X. Zezwolenie na reklamę mailową
Rejestrując się do usługi „newsletter” na naszej stronie internetowej lub przy zakładaniu konta mogą Państwo wyrazić zgodę na regularne otrzymywanie informacji o ciekawych ofertach drogą mailową. Państwa adres mailowy, jak i inne dane potrzebne do wysyłki zostaną przekazane wyłącznie do przedsiębiorstw, którym zlecono realizację tej właśnie usługi, które zobowiązały się one wobec nas do przestrzegania warunków odnośnie ochrony danych.
Jeżeli zdecydują Państwo później, że nie chcą korzystać już z tych usług, można w każdej chwili z nich zrezygnować. Należy kliknąć w tym celu link „Rezygnuj” na końcu newslettera lub przesłać wiadomość mailową z tematem „Rezygnacja z newslettera” na adres [email protected]

XI. Kontakt
W razie pytań lub potrzeby skorzystania z prawa do odwołania w jednym z wymienionych przypadków, prosimy o kontakt z nami:

Email: [email protected]
Strona internetowa: http://www.DRUKARNIA-CEWE.pl
Obsługa klienta: 77 406 31 89
Obsługa klienta dostępna jest: Pn.-Pt. w godz. 07:00 – 15:00
Adres: CEWE Sp. z o.o. Ul. Strzelecka 11, 47-230 Kędzierzyn-Koźle
Numer KRS: 000175864
Sądrejestrowy, w którym przechowywanajest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział gospodarczy
NIP: 749-000-32-38

Spółka CEWE Sp. z o.o., wskazana powyżej, jest administratorem Państwa danych osobowych i przetwarza je na zasadach wskazanych w niniejszym dokumencie.

Stan: luty 2014

Do powyższego oświadczenia mają Państwo dostęp o każdej porze na stronie www.drukarnia-cewe.pl, gdzie mogą Państwo również zapisać plik w PDF i mieć do niego wgląd oraz możliwość wydruku o każdej porze nie będąc w sieci.

Wersja PDF polityki prywatności.